Genel yayın sorumlusu
Şiyar Kendirci
Forum idare
Ömer  Bozkaya
Sosyal medya yönetimi
Cindy Ocasio